Ready-made spoločnosti

Možno ste sa stretli s pojmom ready-made. Ide o novozaložené spoločnosti, ktoré vznikli za účelom následného predaja ready made sro https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o. Svojim novým majiteľom ponúkajú možnosť začatia podnikania prakticky ihneď…

Continue Reading